WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Žice

04.07.2012

Da bi gitara proizvela neki ton, akord ili općenito da bi se na njoj moglo svirati, potrebne su žice (strings). Električne gitare koriste čelične žice od čega su tri glatke, a najdeblje tri opletene finim opletom. Akustične gitare obično imaju slične žice a koncertne ili klasične gitare imaju prve tri najtanje najlon, a ostale tri kaoi i akustična gitara. Žice se razlikuju po debljini, kvaliteti materijala, proizvođaču, namjeni, te uopće zahtjevu glazbenika koji izabiru žice prema svojim potrebama.

   

Električna gitara najčešće imaju 6 žica, rjeđe 7, a u najnovije vrijeme izrađuju se gitare sa 8 žica. Postoje i gitare koje imaju kombinirano, sa 2 vrata na jednom ima 6, a na drugom 12 žica (double six). Na takovoj gitari glazbenici iz sastava "The Eagles " 

izvode po meni najbolju glazbenu "live" ediciju "Hotel California"

Prema debljini,  žice dolaze u prodaju prema uobičajenim nazivima (osmice, devetke, desetke, dvanaestice). Debljina ovisi o načinu, stilu i zahtjevu glazbenika.

Najpoznatiji proizvođači žica su DiAddario, Ernie Ball, Fender i još neki drugi.