WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Truss rod (šipka, štanga)

03.07.2012

Truss  rod se rabi danas u gotovo svim modelima gitara bez obzira dali su to akustične, električne i bas gitare. Osnovna namjena šipke u vratu gitare kako neki misle nije da bi držala vrat u istom položaju odnosno da se spriječi vitoperenje vrata. 

Namjena šipke u vratu je naime, da se već iskrivljeni, savijeni vratovi vrate u položaj u kojem trebaju biti. Drvo je živi materijal, bez obzira na starost, stupanj suhoće, rukovanje, te vremenske uvjete, te će uvijek "raditi". ZTruss rod je konstruiran tako da se njegov položaj u sredini vrata koristi silom, koja djeluje na okolinu, tj vrat, pa će se napinjanjem matice vrat dovoditi u ravno stanje .

Neke truss rod šipke konstruirane su tako da mogu djelovati u 2 pravca, napinjati ili otpuštati vrat. Međutim najveći dio truss rod šipki djeluje samo ako se vrat iskrivi u konveksnu stranu, pa se napinjanjem može vratiti natrag. 

Truss rod se može regulirati na 2 načina, a ovisno o smještaju u vrat, Ako je šipka smještena ispod vrata (skunk stripe system) onda se najčešće matica za regulaciju nalazi ispod NUT-a na headstocku, a ako je ispod fretboarda, onda je regulacija "u peti" vrata..

Namještanje truss rod šipke pogledajte u video prilogu Ovdje