WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Telecaster Custom

28.06.2012

 Počinje se proizvoditi 70-ih godina prošlog stoljeća, a proslavio se u sastavu The Rolling Stones, te njihovog gitariste Keitha Richardsa.

Karakterističan Humbucker na neck poziciji Fender Wide rang, dok je zadržao bridge sa karakterističnim ugrađenim singlom u bridgeu.

Tvorac humbuckera je Seth Lover (1910-1997), a njegov izum sa različitim dizajnima i izvedbama danas koriste skoro sve tvornice gitara

Humbucker je u naravi dvostruki single magnet spojen serijski, sa "masnim" soundom.

Koriste ga mnogi poznati,(Limp Bizkit,Rolling Stones, Z Z Top)

i nepoznati gitaristi na svim vrstama gitara. Ima karakterističnu impedanciju od 8- 15 K, sa desetak tisuća namotaja vrlo tanke bakrene žice na magnetnim štapićima.