WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Razvoj suvremenih gitara

10.02.2012

Prvi pisani i slikani počeci sviranja na gitari, ako se taj instrumenat može tako zvati seže još u 9 stoljeće.

 

"Gitara" je sličila na neki instrumenat koji ima žice i na kojem se svira.

Dali je to preteča prve gitare, postoje oprečna mišljenja.

Sve do kraja 16 stoljeća, gitara ili kako je već izgledala,bila je u sjeni lutnje. Doba renesansne muzike srednjeg vijeka, držao je lutnju u prvom planu.

U čast francuskom kralju Luju 14,

napisano je jedno djelo "Guitarre Royal", čime raste popularnost gitare kao instrumenta.

Istovremeno se mijenja oblik i broj žica. Pošto su lutnje imale žice u parovima, na gitari se uvodi još jedna žica i razmak između njih se izjednačuje.

Raste broj autora glazbe pisane specijalno za gitaru.

 Na gitarama su još uvijek životinjska crijeva a tek sredinom 20 st. uvode se metalne i najlonske žice.

Oblik i namjena gitara odlaze u 2 pravca kako po izgledu tako i po namjeni,renesansne i klasične.

Renesansne 

gitare su manje i tiše, dok su akustične većeg korpusa i glasnije.