WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Potenciometri i prekidači

03.07.2012

Svi signali koji dolaze sa magneta se šalju u centar za obradu i regulaciju signala. Signal iz magneta odabran sa odgovarajuće pozicije pojačava se, ugađa se boja tona te se preko Volume potenciometra šalje u pojačalo. Signali sa magneta mogu se prekidačem odabirati samo sa jednog, dva ili sva tri zajedno alko gitara ima takav raspored magneta.

 Postoje i opcije splitanja (dijeljenja signala iz humbuckera spojevima u serijuu ili paralelu). Time se dobivaju određeni tonovi prema željenom izboru.

Signal koji dolazi na Volume potenciometar, pojačava se logaritamski što je podesno prilikom naglog pojačavanja signala. Regulacija tonova se ofabire linearnim potenciometrom.

Potenciometru za boju tona, paralelno je stavljen keramički kondenzator, obično od 0,22 do 0,47 nF. 

      

Potenciometri koji reguliraju izlaz iz humbuckera su obično od 500K, dok su kod običnih pickupa 250 K.

Preklopnik za odabir rada magneta ima 3 položaja u slučaju 2 magneta, odnosno 5 položaja ako gitara ima 3 magneta.

Takvim izborom preklopnika dobivaju se sve moguće kombinacije oko biranja signala.

Neke gitare imaju cijeli sklop za pojačanje i izbor signala na jednoj ploči (Fender Stratocaster, Fender telecaster)

    

dok neke imaju posebno smještene odvojeno na tijelu (Gibson, Ibanez)

    

 

Signal se iz prekidača i potenciometara šalje na izlaz gitare gdje je smješten OUT Jack. Taj priključak je opremljen kontaktima (obično 2 ili 3), koji su univerzalni kako bi odgovarao svakom kablu za svaku gitaru. To je dimenzija 6,3 mm i ima isto 2 ili 3 kontakta, minus (-) pol ili masa (GND), te vrući (HOT) kontakt.

                                                                                                                                              

Treći eventualni kontakt je kontakt za bateriju kod gitara koje imaju elektroniku za pojačanje (active pickups). Isključivanjem kabla iz gitare, kontakt prekida napajanje baterije koja se nalazi u elektronici gitare.