WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Planovi, nacrti i makete za gradnju gitare

01.07.2012

Da bi nastala gitara, potrebno je imati plan (nacrt ili maketu) na osnovu koje će se izraditi gotov proizvod. Rjeđe se gitara izrađuje (iz glave) odnosno izrada prema trenutnoj zamisli.

Planovi ili nacrti se kupuju u specijaliziranim trgovinama (nažalost na našim prostorima ih nema, već se uvoze), a makete se izrađuju u smanjenom omjeru ali točno prema željenom modelu.

Nacrti (plans) su obično detaljni sa mjerama, vrstama materijala i dijelova sa kompletnim opisom. Postoje i nacrti i predlošci (templates) u prirodnoj veličini (1:1), najčešće su u omjeru 1:5 pa ih treba preračunavati prilikom izmjere.

Nacrt tijela i vrata se prenose na predložak obično iz šperploče ili nekog drugog mekanog materijala.

Mjere se prenesu na predložak i to se izreže točno i precizno, kako bi se kasnije na temelju predloška izradilo tijelo ili vrat.