WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Pickupi i humbuckeri

02.07.2012

Najznačajniji "hardware" na električnoj gitari za dobar zvuk je svakako pickup (humbucker). Magnet (pickup) je ustvari namotaj vrlo tanke žice na magnetne jezgre. Smješten ispod žica, sakuplja zvučne titraje koje proizvode žice. Ti vrlo slabi titraji, napona par milivolti kablom se prenose u pojačalo, tamo se pojačavaju i reproduciraju kao zvuk žice?

Kvaliteta tog namotaja ovisi o kvaliteti dobivenog zvuka od gitare. U bit,i postoje 2 osnovne vrste pickupa:

1. Alnico pickupi su namotaji vrlo tanke žice na magnetnim stupićima koji su sastavljeni od 3 osnovne sirovine ALuminij-Nickel-Cobalt. Naziv Alnico je dakle akronim od prva dva slova ove 3 kovine.

Takav sistem kovina naelektriziran čini permanentni magnet. Alnico magneti se osim u glazbenoj industriji koriste u mnogim granama industrije, tamo gdje su potrebni jaki permanentni magneti.(elektromotori, senzori, mikrofoni).

Najpoznatiji proizvođaci pickupa su američki Seymour Duncan i DiMarzio, Fender.

2. Keramički magneti imaju keramičku jezgru kao osnovu za namotaje bakrene žice. 

Humbuckeri su u naravi serijski vezani pickupi pa na taj način daju kvalitetniji sound.