WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Najmanja gitara na svijetu

08.08.2012

 

Najmanju gitaru na svijetu (nanogitara) konstruirao je Dustin Carr u laboratoriju  harolda Craigheada 1997 godine. Najmanja gitara na svijetu je 10 mikrometara dugačka, sa žicama od 50 nanometara (100 atoma) u širini. Imala je sve dijelove koje normalna električna gitara ima a da bi se na njoj mogao proizvesti neki ton morala je biti umetnuta u laserski računalni drive. tada se posebnim programom moglo na njoj "svirati".