WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Most (bridge)

02.07.2012

Poslije NUT-a, položaj žica na vratu i tijeliu gitare određuje konjić (bridge). Poput NUT-a, i bridge je prilagođen gitare u odnosu na tip, vrstu i proizvođača.

Tako Fender proizvodi bridge za svoje gitare, Gibson za svoje, Ibanez za svoje. Postoje i specijalizirani proizvođači bridgea koji odgovaraju na skoro svaki tip gitare. Bridge za gitare se dijele u 3 velike grupe:

1. Tremolo sistem bridgea, je bridge koji ima mehanizam za natezanje i opuštanje žica, čime žice dobivaju ton koji se može spustiti i sniziti u tijeku sviranja

2. Non tremolo sistem (fiksni) je bridge koji je fiksiran u tijelo i njime se nemogu istezati ili spuštati tonovi

3. Floyd Rose sistem, specijalni tremolo bridge koji uvlači žice na način kako ću kasnije opisati. Ustvari, sam naziv "Floyd Rose" je proizvođač tog sistema bridgea, ali se udomaćio naziv za sve bridgeve koji rade na takav način.

Shaller je njemačka marka bridgea, dosta kvalitetni, proizvode tipski za skoro sve gitarske modele.

Osim ovog modela, proizvode se i non tremolo bridge. Razlika je u tome što taj bridge nema opruge kojom se postižu promjene u frekvenciji zvuka.

 

Wilkinson je engleska marka , slično kao i Shaller

Kahler je ameriički proizvođač kvalitetnih bridgeova. To je tremolo sistem sa vibrato sekcijom, osnovan 1979 godine od autora Gary Kahlera i Dave Storeya. Taj model bridgea najlešće ugrađuje Gibson u svoje modele.

Floyd Rose je specijalna vrsta mosta gdje se žice uvlače na suprotan način od tremolo bridgeova. Žica se na vrhu uvlači u Floyd a kuglica se uvodi u tunere na headstocku.Vrh žice se "zaključava" sa polugama na FR, a podešava se velikim vijcima za visinu, položaj i mikro intonaciju.

Gibson gitare s obzirom na njihovu konstrukciju tijela i vrata koriste bridge koji je nazvan "tune-o-matic stopbar"

Takav bridge je malu ukošen u odnosu na nosač žica zbog kompenzacije i podešavanja intonacije.Koriste ga i neke druge korporacije (Gretsch, Epiphone, Les Paul)

Postoji i verzija tuneomatica gdje žice idu kroz tijelo gitare, te se ne koristi dio "Stop bar", već su žice provedene kroz "String ferules" slično kao kod Fender Telecastera.