WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Montaža dijelova i elektronike

06.07.2012

Kad je završen vrat i tijelo gitare, dakle potpuno završeno, prelazi se na montažu dijelova elektrike, elektronike, prekidača, izlaznih dijelova, nosača remena i svega što gitara treba imati.

Na tijelo montirati vrat sa vijcima koji su unaprijed bili pripremljeni. Kad su spojeni vrat i tijelo, montirati bridge i postaviti dvije krajnje žice na vrat.

Prije toga potrebno je pričvrstiti tunere za žice na vratu.

     

Prekontrolirati položaj, visinu te pravac žica.

             

Događa se da je uslijed lakiranja došlo do disproporcije oko položaja vrata i tijela. To obično rezultira da su žice visoko, odnosno da zapinju za pragove. Obično se ta pozicija (action) može podesiti na bridgeu podizanjem nosača žica na bridgeu, ali ako je to nemoguće, onda treba izvršiti regulaciju položaja u neck pocketu gitare

    

. Ukoliko je položaj žica takav da se nemože podesiti visina na bridgeu (zapinju žice za pragove), skinuti vrat te izvršiti podlaganje tankih umetaka između vrata i tijela. U opisanom slučaju, irezati komadiće dimenzija 58 x 10 mm te ih podložiti pod dio vrata koji je bliže rubu tijela gitare, dakle pod vijke koji drže tijelo i vrat bliže rubu tijerla gitare. Podložiti pokusom toliko podmetača koliko je potrebno.

Ja sam prakticirao podmetače od rentgen filmova koji se koriste u bolnicama. Idealni su jer dobro provode ton a tanki su da se dobro može odabrati koliko ih treba podmetnuti.

Ukoliko je položaj žica previsok, onda ćemo umetke staviti pod suprotni dio vrata, dakle onom bliže magnetu. 

Kad se riješi idealna visina, čvrsto stegnuti vrat i tijelo sa 4 vijka. Time smo riješili action gitare.

Montaža magneta, odnosno kod stratocastera ploče koja sadrži sve elemente elektrike i regulacije tonova. Ranije pripremljene i izdubljene rupe potrebne da bi se ploča mogla postaviti,da bi se magneti, prekidači i regulacijskii potenciometri mogli lako i bez otpora mogli smjestiti na prije označeno mjesto.

Tijelo prije montaže svega mora izgledati ovako:

Pričvršćena ploča sa magnetima i svim ostalim mora garantirati da su svi elementi na njoj pozicionirani i podešeni tako da pružaju najbolje uvjete i lakoću sviranja.

Posebnu pažnu treba posvetiti visini magneta na ploči. Pošto su magneti s donje strane pričvršćeni oprugama, njihovim odvijanjem ili privijanjem mijenja se visina magneta u odnosu na žice.

Nakon montirane ploče sa dijelovima, ikoliko je ploča nabavljena kompletna, izvod za OUT jack spajamo na izlaz. Ukoliko dijelove elektrike i elektronike ??? (ustvari električna gitara bez aktivne elektronike ima samo 1 elektronički dio,. a sve je ostalo elektrika). U poluvodiče koji spadaju u elektroniku je 1 ili 2 keramička kondenzatora

, koji služe spojeni u paralelu sa Tone potenciometrom za rezanje visokih tonova, kako bi se pasivno regulirao izlaz.

Ostale dijelove kao što su potenciometri, prekidači i magneti treba spojiti međusobno prema namjeni i prema samim dijelovima. Spomenuti ću ovdje primjer Stratocastera, koji ovdje i najčešće spominjem. Ukoliko su dijevi poznate marke Seymour Duncan, onda ćeshema spajanja na ploči izgledat ovako:

*** Ova shema skinuta je sa službenog sitea Seymour Duncan, te nema komercijalnu namjenu***

Ukoliko je sve spojeno kako treba, gitara uključena u pojačalo nesmije zujati, krčati, i tonovi moraju biti jasni. Kako su i žice spojene na masu pojačala preko kontakta sa ploče na bridge, prilikom dodira ruke sa žicama u pojačalu će se čuti blago utišavanje, jer je ljudsko tijelo zapravo kondenzator vrlo velikog kapaciteta.

Ako ste sve spojili kako treba, uključite kabel u pojačalo, lagano pojačajte VOLUME Potenciometar na gitari i pojačalo..i...uživajte u svojem radu.

Vaš trud će biti nagrađen lijepim tonovima iz vašeg uratka..

Vaš Stratocaster zvučat će ovako:

 

 
Možda i bolje ako ste bolji od Marka Knopflera......
 
*** Izvor: Youtube***