WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Les Paul Junior

28.06.2012

1954 godine izlazi na tržište gitara malo drugačija od dosadašnje poznatih od Gibson modela na tržištu. Gitara samo sa 1 magnetom i malo drugačijom plastičnom pločom na tijelu.

Gitara je bila namijenjena početnicima ali je još dugo poslije bila omiljena i među starijom populacijom.

Površina gitare (top) bila je glatka a ne kao kod dotadašnjih modela, ispupčena. Finishirana u tradicionalni Gibson sunburst

Opremljena sa P90 pickupom na bridgeu sa tone i volume kontrolom.a na vratu rosewood fingerboard sa bijelim točkama..

Bridge je bio fiksni sa studovima slično kao LP Standard.

1959 godine Gibson izdaje Junior TV model Yellow., sa natural finishom bez sunbursta. To je ujedno bio prvi model Gibson LP gitare gdje nije bila vidljiva struktura drva

To je bila prva Gibson LP gitara sa double cutaway., a kao finish dodaje se troslik tijela uz dvobojni sunburst sa cherry pojasom.

Ta gitara proizvodila se u 2 navrata , 1954-1960.  a TV model 0d 1955 - 1960.