WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Kako na gitari promijeniti pickupe (humbuckere)

12.11.2013

Mnogi gitaristi su nerijetko imali velikih problema kada je trebalo promijeniti magnete (pickupe) na gitari. Najčešće je to bilo neiskustvo i neznanje, a i kada je vlasnik gitare to jednostavno odnio nekome da mu to napravi uz plaćanje usluge.

Svaki proizvođač pickupa i humbuckera ima svoju boju vodova koom se vrši ožičenja gitare. Najobičajan je postupak izvoda sa crnom i bijelom žicom. Pošto su u pitanju magneti, radi se o polovima, odnosno o + ili - polu. Tako je najčešće bijela žica bila + a crna - pol..Problem nastaje kad su u pitanju humbackeri.

Što su humbackeri. Humbackeri su u stvari dvostruki single pickupi spojeni inverzno. Oni mogu djelovati kao serijsko spojeni i paralelno spojeni, tako da se na gitari pomoću preklopnika dobivaju razni efekti.

Najčešće je problem ako želimo iz humbuckera koji ima samo 2 izvoda dobiti 2 neovisna pickupa kako bi ih mogli razdvojiti ili kako se to kaže "splitati".

Pošto iz humbuckera vode samo 2 izvoda, moramo na njemu pronaći vod koji spaja inverzno oba singla.

Siva ili bijela žica spaja oba kraja 2 magneta inverzno. Dakle pozitivni pol A magneta spojen je sa negativnim polom B magneta. Ostale 2 žice (crvena + pol i crna - pol) su u stvari glavni izlaz iz oba namota.. Žicu koja spaja oba magneta, dakle sivu ili bijelu na sredini prerežemo.

Tako ćemo dobiti 4 izvoda od kojih su sada slijedeći:

A crvena + pol B magneta

B crna negativni pol A magneta

C siva prerezana na jednoj strani + pol A magneta

D siva prerezana na drugoj strani - pol A magneta.

Što smo sada dobili? Dobili smo kao da imamo 2 odvojena magneta.

Za izvođenje razno raznih kombinacija (splitanje, reverziranje ili okretanje faze) imamo više mogućnosti.

Donja slika pokazuje kako se izvode te operacije pomoću raznih preklopnika:

Klasični spoj sa 3 magneta (Fender Stratocaster)

 

Način spajanja LP Gibson i sličnih tipova gitara:

Spajanje 3 singla u paralelnom spoju:

Ili u serijskom načinu spajanja

Boje izvoda kod nekih najpoznatijih proizvođača magneta:

       

Detaljnije o svim vrstama spajanje naći ćete NA OVOM SAJTU: