WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Izrada vrata gitare

04.07.2012

Nakon odabira drva za vrat gitare (javor, orah, mahagonij) na temelju unaprijed izrezanog predloška, ili dimenzija sa nacrta, prenesemo skicu na drvo. Kako sam ranije opisao drvo treba biti suho, ravno, bez kvrga i pukotina. U ovom postu opisat ću gradnju vrata za Fender Stratocaster Style, te za Gibson Style.

Fender gitare imaju vrat sa tzv, ravnim headstockom

dok Gibson style gitare imaju vrat sa ukošenim (angle) headstockom

Zbog takve konstrukcije vrata treba uzeti u obzir duljinu i debljinu komada drva za vrat. Tako je za ravni headstock dimenzija komada za vrat treba biti  650 x 120 x 30 mm.. 

Takav izrezani komad biti će tzv. "maple neck".

Ovakve dimenzije vrijede samo ako će truss rod šipka biti umetnuta ispod vrata. Ako će se koristiti truss rod šipka ispod fingerboarda, onda će komad za rezanje biti dimenzija 650 x 120 x 22 mm. Ovo iz razloga što će fingerboard biti posebno lijepljen na vrat, a njegova debljina će biti 4 - 6 mm.

Na tako izrezan komad drveta prenese se skica sa predloška ili nacrta na komad koji će se izrezati. Najbolje je izrezivati tračnom pilom (bansekom),

ali pošto je takav stroj nedostupan graditeljima amaterima, može se izrezati i ubodnom pilom. Ubodna pila treba biti kvalitetna, ili bar kvalitetni listovi pile,

 U protivnom se dešava da pila podrezuje, te će na donjem dijelu komada koji se izrezuje  biti izvan određenih dimenzija. Izrezivati treba barem 3 do 5 mm izvan dimenzija zbog kasnije fine obrade.

Kad je vrat izrezan na grubi oblik, slijedeća operacija je izrezivanje kanala za truss rod. Kanal se izrezuje sa donje strane, ako imamo obične "one way" truss rod šipke, ili sa gornje ako je "two

way" šipka, ili šipka "martin style".

Nakon umetanja šipke u vrat, a to mora biti napravljeno tako da šipka nema "lufta", odnosno da se nemože micati ni u jednom smjeru, u protivnom, njena aktivnost neće biti djelotvorna.

Šipku treba zatvoriti "kajlom" odnosno tijesno izrezanim komadom tvrdog drveta koji će se ljepljenjem čvrsto sljubiti sa vratom. 

Izrezani vart u grubo, dakle "izvan mjere". Slijedi izrezivanje gornjeg dijela "stanjivanje" headstocka na otprilike 16 mm (ugrubo).

Na tako obrađen vrat odnosno na stanjen headstock, buše se rupe za mašinice (tuners). Za Fender gitare koje ovdje opisujem, rupe za tunere se buše na rastojanju od 1" (25,4 mm), sa promjerom 10 mm. Konačna debljina headstocka iznosi od  14 - 15 mm..

Prednju stranu vrata (fingerboard) treba idealno izravnati kako bi se mogao narezati "radijus". Radijus vrata je ustvari zaobljeni dio hvataljke na određenu mjeru. Ako kažemo da je radijus vrata 12" to znači da je to dio zamišljenog kruga od promjera 12 " (25,4 cm), a dio vrata je samo jedan izrezani segment. Dakle, ako je radijus vrata veći, zakrivljenost vrata će biti manja i obrnuto.

Na slici je doduše tzv. "compond radius", što znači da je radijus vrata veći što je razmak između pragova manji. Najčešće se rade vratovi sa fiksnim radijusom

Nakon izvedenih zahtjeva umetanja šipke, te stanjivanje headstocka, prelazi se na finishiranje vrata sa donje strane, Usprkos mehanizaciji i raznim strojevima, gotovo je nemoguće bez CNC stroja napraviti vrat do kraja. Tu dolazi do izražaja "hand made", tj ručni rad. Vrat se prema oznakama koju smo napravili na vratu, postepeno stanjuje, i to prema obliku koji je bio prije zadan.

Tu je najkritičnija situacija jer ako se previše "zagrebe" u drvo, nema povratka niti popravka. zato je taj dio najkritičniji. Obično se ta operacija izvodi turpijom, i to vrlo oprezno i postepeno.

Nakon grubih radova turpijom, sve više se finalizira ili staklom, ili brusnim papirom. Tu dolazi do izražaja iskustvo i preciznost.

 

Ovaj post se odnosi na ravan headstock za gitare kao što su Fender, i još neki, dok se za Gibson gitare izrađuje bitno drugačiji vrat i na drugačiji način.

Headstock toga vrata je nagnut za oko 13 stupnjeva u odnosu na ostali dio vrata, pa je i materijal za njegovu gradnju drugačiji u odnosu na gore opisano.

Idealno bi bilo da je vrat izrađen od jednog komada drva, međutim to često nije ni praktično niti moguće. Tada dolazi u obzir jedino ljepljenje headstocka.

Na gore prikazanim slikama, vidljivo je nakoji način se dolazi do nag nutog headstocka "angle headstock neck"

Sve ostalo kod gradnje je manje više isto kao gore opisano. 

Vrat se finishira postupno sa sve finijim brusnim papirom sve do završnog 1000 (broj gradacije brusnog papira)

Fingerboard bez obzira dali je lijepljen ili je "one piece maple", nakon brušenja radijus blokom i dimenzioniran prema konačnim mjerama, spreman je za narezivanje slotova "kanala" za pragove.

Taj posao je također vrlo kritičan, jer se radi o destinkama milimetra. Ukoliko se radi o standardnoj skali kojeg koristi Fender, tada će skala na vratu biti najprije točno dimenzionirana.

Ovdje ima site na kojem postoji ONLINE Fret Calculator 

http://buildyourguitar.com/resources/fretcalc/jscrptclc.htm

Prije izrezivanja slotova na vrat se stavljaju INLAY DOTS (točke na poljima). Idealno je da je boja točaka inverzna odnosno kontrastna od fingerboarda.

Dakle, dužina od 25,5 cola (incha), odnosno 647, 78 mm biti će raspoređena od NUT-a do bridgea. Pošto je je  urez za NUT bio ranije definiran i označen, počinje mjerenje slotova za pragove.

Tako će prvi prag biti udaljen od NUT-a TOČNO 36,48 mm a zadnji 21 prag će biti od NUT-a TOČNO 456,75 mm.

Naročito je važna udaljenost 12 praga koji MORA BITI TOČNO polovica skale, dakle od NUT-a do 12 praga udaljenost iznosi 323,9 mm.

Podrazumijeva se da su udaljenosti između pojedinih pragova točne, u protivnom neće se dobiti točna intonacija na višim frekvencijama.

Narezivanje utora (slotova) za pragove delikatna je operacija koja zahtijeva iskustvo, znanje, alat i strpljenje. Idealno je da za takvo narrezivanje postoji tanka pilica duljine 20 cm a debljine lista 0,20 - 0,25 mm. Pilica mora imati vrlo male zube (15-20 zubaca na inč). Također je poželjno da pila ima graničnik za dubinu reza kako bi utori bili podjednako duboki.

Pragovi se narezuju na duljinu širine vrata + 3 mm. Pragovi se lagano ukucaju samo na jednoj strani vrata toliko da se drže. Nakon svih umetnutih pragova vrat se umeće u kalup za pritiskanje.

Nije preporučljivo da se pragovi zabijaju pa makar imali i gumeni ili drveni čekić, jer se zabijanjem poremećuje radijus praga. Preša koja ima dio koji utiskuje prag u utor pomaže da se pragovi 

utisno u urez podjednako duboko i sa istim pritiskom.

Višak pragova sa strane vrata se odrezuje čeonim vrlo oštrim i tankim kliještima, a fino se brusi turpijom i kamenim brusom. Oštri čeoni rubovi se lagano bruse finom turpijicom s time da se zaštiti fingerboard ljepljivom trakom protiv oštećenja. 

Vrat se nakon utiskivanja pragova površinski po pragovima izbrusi i nivelira na istu visinu, te se ispolira finim spužvicama i pastom do sjaja.