WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Izrada tijela gitare

05.07.2012

Nakon sušenja drva od kojeg planiramo graditi tijelo gitare (ja preferiram johu), prelazimo na spajanje 2 ili 3 dijela dasaka koje smo prethodno izrezali na mjeru. Dakle ako se radi u kopiji Fendera stratocastera, opnda će slijepljeni dijelovi imati dimenzije 500 x 340 x 50 mm.

Daske spajamo obrnuto okrenutim stranama kako su rezane, iz razloga da se spojevi ne iskrive. Strane koje će se lijepiti moraju biti idealno izravnane na blanjalici. Na probnom spajanju bez lijepljenja, kad se stiisnu nesmije se vidjeti prorez na drugu stranu. Predlažem da se pripremljene daske spremne za ljepljenje označe, te stisnu stegama bez ljepila. na taj način čemo vidjeti eventualne greške kod blanjanja i otkloniti nedostatak. Ako je sve kako treba, rubove obostrano namažemo ljepilom za drvo (predlažem Titebond ljepilo), tanko plastičnom lopaticom vrlo tanko, jer je ljepilo ionako netlačiv materijal pa će višak svejedno izaći van. Najbolje je pričekati 3 do 5 minuta da drvo upije ljepilo, a onda stisnuti jakim stegama čim više. Pritom treba paziti da se stisnuti komad radijalno ne iskrivi. Držati tako sljepljeno najmanje 24 sata na toplom prostoru, prozračnom ali nikako ne na suncu.

Nakon sušenja ljepila skinemo stege te tako slijepljeni komad pripremimo za daljnju obradu. Pritom je važno poštivati proceduru. Najveća je zabluda mladih i neiskusnih graditelja da tijelo najprije izrežu točno na planirane dimenzije, Zašto?, zato jer se eventualne greške kod izrezivanje utora za vrat, magnete i bridge, u slučaju greške nemogu više popraviti.

Dakle, redoslijedom označimo TOČNE mjere i skicu gitare prema nacrtu ili predlošku. Nakon toga prvo je važno pozicionirati utor za vrat (neck pocket). Označimo mjesto TOČNO gdje će biti pozicioniran vrat. Kod stratocastera je to prema skici ovako:

Dakle prema vratu kojeg ste prvo izradili te njegovim dimenzijama, izglodate mjesto na daski koje će biti neck pocket. Kad neck pocket bude idealno izglodan, a zato je potrebna glodalica., vrat treba prilagoditi, zašarafiti i pričvrstiti kako će biti kad gitara bude završena. Tako če se steći uvjeti za točno pozicioniranje bridgea, magneta i ostalog što ide na tijelo.

Bridge pozicioniramo prema unaprijed odreženoj skali, na način da je sjedište na kojem leže žice TOČNO na udaljenosti skale mjereno od NUT-a do sjedišta žica. Prema toj mjeri lako je odrediti mjesto na kojem će se nalaziti bridge. Dakle, važan je pravac i duljina skale. Važno je da odredimo točno koji tip bridgea ćemo ugraditi, ili najbolje da ga imamo već pri ruci.

Posebno je važno da se prema vratu pozicionira bridge. To ćemo odrediti tako da na 1 i 6 tuner gitare napnemo tanku najlonsku nit (onu za ribolov). Slijedeći rub vrata gitare, napnemo nit i tankim čavlićem je zakucamo u tijelo gitare na mjesto gdje će biti bridge.

 

 

Prema poziciji bridgea, stavimo predložak ploče sa elektronikom (pickguard) ili najbolje originalnu ploču koju ćemo ugraditi. Rupice na ploči označimo olovkom te izbušimo svrdlom od 2 mm, dubine 8 mm. Istovremeno označimo mjesto za magnete dok je ploča pričvršćena za dasku..

Tek  kada je sve označeno, najprije izglodamo sve potrebne rupe za magnete, prekidač i OUT Jack. Nemojte ništa još dasku oblikovati neka ostane samo iscrtano i dobro vidljivo na dasci.

Tek kada je sve izglodano, pričvršćen vrat i ploča sa elektronikom, slobodno oblikujte izgled daske. Najprije je sa gornje strane fino izblanjajte, tako da površina bude ravna i glatka.

Važno je da vodite računa da pričvršćeni vrat na oblanjano tijelo sa gornje strane bude izdignut za oko 5 - 6 mm iznad tijela gitare, odnosno za debljunu fretboarda. Vrat treba biti paralelan sa tijelom gitare.

Nakon fiksiranja kritičnih dijelova (vrat, bridge i magneti), tijelo gitare se može izrezati na konačni oblik. Pritom se izrezuje oko 3 mm izvan mjere zbog finisha. Stanjivanje tijela na mjeru (cca 46 mm) treba obaviti obostrano. Nakon glodanja utora (rupa za magnete i prekidač, te OUTput jacka) kioji su sakriveni ispod ploče, prelazi se na postepeno finishiranje tijela gitare.

Najprije se brusi papirom 150 (najbolje okretno ekscentričnom brusilicom), te nakon toga papirom br 250. U nedostatku takve brusilice, to se može napraviti i ručno, brusnim papirom i "pakom"

ali je taj postupak mukotrpan i dugotrajan. Intencija je jedino da je tijelo podjednako izbrušeno sa obje strane, te ravnomjerno i da nema rupa, posjekotina i ispupčenja. Nakon brušenja, tijelo treba biti glatko poput stakla. Na tako glatko tijelo treba nanijeti temeljni nitro lak za suho brušenje. Ukoliko želimo da je tijelo gitare nijansirano u neku drugu boju, treba na čisto, suho, isprašeno tijelo nanijeti bajc. Bajc je u naravi materijal koji se upija u drvo i daje lijepe nijanse boja koju odaberemo. Pritom su vidljive konture i teksture drva. Bajc treba nanositi krpom, spužvom, laganim ali kontinuiranim pokretima. Treba nanositi tako da se ne vide prijelazi . Ako želimo intenzivnije nijanse, nanosi se u više slojeva u intervalu od 15 minuta.

Jednom naneseni sloj bajca nesmije se više brusiti brusnim papirom. Ukoliko želimo da na tijelu ostaju samo konture tekstura drva, onda višekratne nanose

izbrusimo papirom br 400. Tada će ostati samo konture drva tamo di je bajc prodro najdublje.

Tako izbrušeno odnosno, pobajcano tijelo impregniramo bezbonjim nitro temeljnim lakom za suho brušenje. Taj lak razrijedimo nitro razređivačem u omjeru 1 :1.

Nanosimo kistom tanko bržim potezima. Važno je da temperatura okoline ne bude ispod 10 stupnjeva. Suši se oko 1 sat. Nakon toga se brusi na suho brusnim papirom br 400. Najbolje brusilicom, ali može i ručno. Pritom se ako je dobar omjer brusi bije.li prah nalik na brašno. Obrisati "prašinu", te ponoviti operaciju barem 3 puta. Nakon toga će površina biti glatka kao staklo.

Tijelo gitare je spremno za finish. Finish može biti napravljen na 3 osnovna načina:

1.Lakiranje nekim od završnih lakova (Nitro celuloznim, Polyurethan ili vodenim lakovima). 

2. Shellack finish je specijalni postupak koji ću ovdje opisati.

Na bajcanu površinu, ili na prirodnu bez nijansi, nanosi se krpom (pamučnom, lanenom) u pravilnim kružnim pokretima. Nikako ne odvajati natopljenu krpu od površine. U protivnom će se napraviti trag na tom mjestu koji je gotovo nemoguće ispraviti. Premazanu površinu ostaviti da se suši nekih pola sata.. Nakon toga se obrusi na suho papirom br 1000. Postupak ponoviti sve dok površina nebude potpuno glatka i sjajna.

Shelalck se priprema na slijedeći način, kupljeni shellack (100 g) dolazi u sitnim listićima. Na tu količinu treba dodati 1 l denaturiranog alkohola 96% (špirit). Šelak uspemo u plastičnu bocu u kojij se nalzi pola količine alkohola.. Miješati tako dugo dok se šelak sav ne rastopi. Obično za to treba oko 24 sata. Šelakom netreba mazati spužvom niti vunenom krpom. Spužva se rastvara a vunena krpa ostavlja dlačice..

3. Finiširanje na uljnoj bazi "Tung Oil". Tijelo pripremljeno za finish premazuje se posebnim uljima za finishiranje Izbor načina finishiranja ostaje na samom graditelju.