WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Gaspar Sanz

13.07.2012

Gaspar Sanz, rođen 1640 španjolski kompozitor, gitarist, orguljaš. Studirao je glazbu teologiju i filozofiju na University of Salamaza, gdje kasnije postaje  profesor glazbe. Napisao je više pedagoških radova na temu gitare, te je on osnivač i začetnik tehnike baroknog sviranja gitare.

.Godine 1674 napisao je famoznu instrukciju "Música sobre la Guitarra Española", izdanu u Saragosi. Drugo izdanje knjige pod nazivom "Libro Segundo" štampana je isto u Saragosi 1675 godine.

Jedna od njegovih najvećih uspješnica je "Instrucciòn de Mùsica sobre la Guitarra Española" (vidi tablaturu)