WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Dijelovi električne gitare - Hardware

01.07.2012

Električna gitara da bi djelovala, osim tijela i vrata, treba dijelove (hardware), odnosno električno-elektroničke dijelove. Ti dijelovi su specijalizirani za pojedinu vrstu gitara, iako se neki mogu koristiti (tuneri, pickupi, potenciometri, strap holderi i još neki drugi). Dakle, univerzalni dijelovi zajednički su za sve električne gitare.

Međutim, o tipu gitare, vrsti, namjeni, proizvođaču, ta oprema i dijelovi proizvode se specijalno za svaki brand gitare.