WEB o gitarama, svjetskim gitaristima i sastavima, najpoznatijim glazbenim dostignućima.


Akustične gitare

08.02.2012

Pod pojmom "akustična gitara" smatra se gitara koja je izrađena od drva na način da su joj prednja strana i leđa od vrlo tanke drvene mase (obično borovina ili smreka), a bočne strane koje su savijene, načinjene su isto od vrlo tankih drvenih dijelova (mahagonij, javor, jasen, borovina).


 

Nastoji se svakako da ti dijelovi budu što lakši, tanji, i dobrih rezonantnih svojstava.

Naime, akustične gitare moraju biti što lakše jer im je volumen zbog akustičnih potreba dosta velik, pa moraju imati što manju masu zbog sviranja jer te gitare imaju specifičan način držanja.

Kada se akustična gitara ozvuči, dobivaju se mekani tonovi, bogatog spektra.

Takve gitare su vrlo pogodne za blues, country glazbu. Ozvučenje se vrši ugradnjom posebnog pickupa u rezonantnu kutiju gitare, najbolje u konjić direktno, te se na takav način mehanički titraji žica prenose direktno.

Ti pickupi koji se ugrađuju u akustične gitare najčešće se zovu "piezzo" pickupi. Poželjno je ugraditi regulatore boje tona (equilizere) kojima se mogu dobiti široki spektri tonova.

Akustične gitare dijele se u 2 velike skupine:

  1. Koncertne (klasične gitare)
  2. Poluakustične gitare

Pod koncertnim (klasičnim) gitarama podrazumijeva se oblik gitare koja je obično u gornjem dijelu uža, a u donjem šira. Ima obično 6 žica (rijetko 12), i to 3 žice (e,h i g) su od specijalnog najlona, a ostale 3 (D,A i E1) su čelične sa tankim opletom.

Sviraju se prstima u sjedećem položaju sa položenim srednjim udubljenim dijelom gitare na nozi koja je poduprta osloncem (klupicom), 

Svira se trzanjem desne ruke odnosno prstiju desne ruke o žice, dok se hvatovi izvode lijevom rukom na hvataljci gitare. Češće se zahvati biraju pojedinačno nego akordima, ali nije pravilo.

Klasične gitare su obično vrhunske izrade, vrlo skupe, te na njima svoja djela izvode najveći svjetski umjetnici klasične gitarske glazbe, kao npr: Karlovački virtuoz Viktor Vidović.

Gitara po obliku sličnim današnjim nastaje u Španjolskoj, pa je zbog toga za klasične i koncertne gitare udomaćen naziv "španjolska gitara"

Poznato je da su Španjolci vrlo temperamentni, pa to izražavaju i u glazbi. Njihovi nastupi su vrlo atraktivni, kako po žestokim ritmovima (flamenco), tako i po odjeći plesača, svirača napose žena.

Njihova šarena odjeća odlično se stapa sa brzim ritmovima koje izvode.

Osim španjolaca, poznati izvođači gitarske glazbe su i Meksikanci .Njihovi glazbeni sastavi često se zovu i "marijači" S obzirom da u Meksikanskoj glazbi prevladava višeglasna glazba puhačkih instrumenata (trube), treba nadodati da osim puhačkih imaju i trzalačke instrumente (gitare), a pogotovo je poznat njihov akustični bas koji je u biti gitara sa 6 žica ali znatno većeg korpusa i dubokih tonova zbog debelih žica.

Gitare suvremenog oblika svakako treba spomenuti i u Južnoameričkoj glazbi (Brazil, Argentina)

 

Kod sviranja akustične gitare, zbog svojeg višeglasnog osebujnog zvuka, popularne su akustične gitare sa 12 žica ili kako se to popularno kaže "double six guitar"

To je akustična gitara koja ima 12 navijača "tunera" na headstocku, te malo širi vrat od obične akustične gitare.

Štimanje žica na toj gitari je najčešće slijedeće

:E žica (najdeblja) sa svojim parom štima se tako da je taj par naštiman na oktavu više.

Slično se štimaju i A, D i G žica dok se B i E (najtanja) štimaju na istu oktavu.

Važno je reći da parovi žica E-E, A-A,D-D i G-G trebaju biti različite debljine kako bi napinjanje na oktavu više bilo podjednako.

Npr, ako su "Osnovne žice"  npr 10-ke, paralelni par treba biti za jedinicu niži.

Prilikom sviranja, prst mora pritiskati obje žice istovremeno.

Ispočetka neće ići lako, ali pošto su žice blizu jedne drugima, vježbanjem će se brzo postići rutina.

Gradnja akustične gitare.

Gradnja akustične gitare razliku je znatno od gradnje električne gitare. To je zbog toga što ta gitara mora biti specifične izrade kako bi bila što lakša, i što rezomantnija. Izrada vrata je donekle slična izradi vrata električne gitare, osim što taj vrat ima drugačiji "dosjed" od vrata električne gitare. Izgradnja akustične gitare preporuča se osobama sa iskustvom, nikako početnicima.

I alat i strojevi su drugačiji i zahtijeva se specijalistički alat. Najteže je izvesti bočne stranice jer to zahtijeva posebne bubnjeve za savijanje tankih dijelova drveta. Isto tako izrada prednje ploče (glasnjače) te stražnje ploče te rezonatora.

Ovdje se vidi stroj za savijanje bočnica (side bending)

gotova (savijena) bočnica:

Hand made stroj za savijanje bočnica:

Dvostrana spajalica i savijačica bočnica:

Za vrat se koristi javor isto kao i za električne gitare. Za stranice se koriste laminirani tanki dijelovi laganog drveta (cadrovina, smreka), isto tako i prednja strana i zadnja.

Za spajanje tih dijelova koriste se vrlo tanke letvice smrekovine, koje moraju biti vrlo suhe, tanke i bez oštećenja. Naročito je bitna glasnjača i rezonator, jer od tih dijelova ovisi zvuk i trajanje zvuka (sustain).